Krakow Open Living Lab Days workshop

TLLAA workshop at Open Living Lab Days, Krakow, 31 August, 2017. (Sara Hyltén-Cavallius, Chika Sekine, Hiroko Akiyama, Eva Pavic, Kyle Kai-Yun FAN, Mathilda Tham and Naoko Haraguchi)

 

Hela TLLAA-teamet kom samman i Krakow för att facilitera workshopen Transdisciplinary and transnational co-creation for health and care in an ageing society. Den fulltecknade workshopen samlade en internationell grupp av experter i samarbete om mobilitet, arbete /sysselsättning och boende. Vi använde metadesignverktyget Five Levels of Story – Telling för att ta oss från individuella erfarenheter och intressen till delade förståelser och idéer för innovation. Spännande idéer som kom fram inkluderade den om ett intergenerationellt start-up. Workshop ägde rum under Open Living Lab Days organiserad av European Network of Living Labs, som Småland Living Lab är stolt medlem av sedan 2016.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.