TRALALA Körverkstad

TRALALA Körverkstad. ETC Café, Växjö, 9 december, 2017.
Sången kan föra samman olika generationer och hjälpa oss att minnas. Detta är två utgångspunkter för vår nya TRALALA (TLLAA) kör. Vi utvecklar detta scenario genom processer för samskapande med människor från olika generationer. Den förstapiloten ägde rum på ETC Bokcafé i centrala Växjö. Det var ett tre timmar långt event som var öppen för allmänheten, med en kort workshop som upprepades varje halvtimme. Den bestod av tre steg: dela minnen av sånger och sång, sjunga tillsammans, utveckla idéer för TRALALA-kören. Vi tog använde en repertoar av välkända jullåtar och använde Spotify som ackompanjemang. Gruppen beslutade gemensamt för vad som skulle sjungas. Snart lämnade gruppen jultemat och följde istället en minneskavalkad av sånger, med medföljande berättelser. Vid det första körtillfället dök bara män upp – en förändring från våra tidigare workshops. Det var en rolig eftermiddag som gav oss nya insikter i, bland exempel, hur man kan arbeta med en sångrepertoar. Vi kommer att fortsätta att utveckla TRALALA kören i vår. Ett viktigt utvecklingsområde är nu hur människor som inte kan lämna hemmet kan vara med i kören, och också delta bara genom att lyssna om de är för trötta för att sjunga.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.